Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - Z myślą o przyszłości

  • top_baner_2.jpg
  • top_baner_3.jpg
  • top_baner_5.jpg
  • top_baner_7.jpg
  • top_baner_8.jpg

Technologia

Oczyszczalnie drenażowe

W oczyszczalniach drenażowych oczyszczanie ścieków następuje w dwóch etapach

  • etap I to oczyszczanie beztlenowe w osadniku gnilnym gdzie następują procesy sedymentacji i flotacji zanieczyszczeń oraz częściowe oczyszczanie ścieków w procesach beztlenowych,
  • etap II to oczyszczanie z wykorzystaniem bakterii tlenowych gdzie proces dopływu tlenu jest realizowany przez kominki napowietrzające. Drenaż rozsączający w tej technologii pełni jednocześnie rolę złoża biologicznego i rozsączającego. Drenaż realizowany może być na dwa sposoby: może być wykonany tradycyjnie z Wykorzystaniem kamyczków o frakcji 20-50 mm lub ze specjalnych paneli z tworzyw sztucznych. W jednym i drugim przypadku istotne jest aby była stworzona odpowiednio duża powierzchnia na której może rozwijać się błona biologiczna odpowiedzialna za właściwe oczyszczenie ścieków przed wprowadzeniem ich do gruntu.


Schemat osadnika oczyszczalni jednokomorowej

W oczyszczalniach jednokomorowych osadnik posiada dużą powierzchnię dna, na której rozkłada się osad i dzięki temu następuje wolniejszy przyrost jego poziomu. Przekłada się to na rzadsze usuwanie osadu. Istotne i ważne jest aby raz na pół roku kontrolować i przepłukiwać filtr na wylocie z osadnika.

 


Schemat osadnika oczyszczalni wielokomorowej

W oczyszczalniach wielokomorowych następuje szybszy przyrost poziomu osadu z racji mniejszej powierzchni dna co wymusza częstsze opróżnianie osadników z obawy przed zatkaniem
rury wlotowej. Mniej istotne ale również ważna jest kontrola filtra na wylocie.

 

Oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne

W oczyszczalniach biologiczno-mechanicznych firmy „Intech” wykorzystano kombinację metody zanurzonego napowietrzanego złoża biologicznego i osadu czynnego. Podczas intensywnego napowietrzania mikroorganizmy tlenowe wykorzystują do swoich procesów życiowych zawarte w ściekach substancje organiczne i tym samym powodują oczyszczanie ścieków. Mikroorganizmy te rozwijają się na powierzchni specjalnych wypełnień tworząc błonę biologiczną , oraz w całej przestrzeni komory napowietrzania tworząc niskoobciążony osad czynny. W oczyszczalniach pracujących w tej metodzie nawet dłuższa przerwa w dopływie świeżych ścieków nie powoduje całkowitego zaniku życia biologicznego, gdyż mimo zaniku życia w osadzie czynnym rozwija się ono nadal w błonie biologicznej. Dopływ świeżych ścieków i tlenu z powietrza powoduje samoczynny i szybki rozruch oczyszczalni. Oczyszczalnie które wykorzystują technologię złoża biologicznego są mniej wrażliwe na nieregularny dopływ ścieków. Po oczyszczalniach biologiczno-mechanicznych oczyszczone ścieki można odprowadzać do gruntu, z wykorzystaniem studni chłonnej, tuneli rozsączających, pakietów rozsączających, lub do wód powierzchniowych. Nie zaleca się ponownego wykorzystania wód pościekowych do podlewania upraw lub trawników- ścieki te mogą zawierać bakterie chorobotwórcze, których likwidacja może być dokonana przez zastosowanie odpowiednich lamp UV na wylocie z oczyszczalni, ale jest to nieefektywne z punktu widzenia ekonomicznego.

 


Schemat działania oczyszczalni INTE-ZBSchemat działania oczyszczalni INTE-SRB
Realizacja: MAXIGRAF