Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - Z myślą o przyszłości

  • top_baner_2.jpg
  • top_baner_3.jpg
  • top_baner_5.jpg
  • top_baner_7.jpg
  • top_baner_8.jpg

Oczyszczalnie biologiczne

Oczyszczalnie biologiczne są jednym z najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków. Do pracy przydomowych oczyszczalni biologicznych nie jest wymagane zastosowanie żadnych substancji chemicznych, bowiem proces oczyszczania zachodzi w nich w sposób naturalny, przy udziale bakterii. W bio oczyszczalniach, oczyszczanie przebiega  dwufazowo:  w pierwszej kolejności dochodzi do oczyszczania mechanicznego, a potem, już w warunkach tlenowych, ścieki podlegają oczyszczaniu przez bakterie.

Oczyszczalnie biologiczne: jak przebiega proces oczyszczania?

W bio oczyszczalniach oczyszczanie przebiega dwufazowo:

  • · w pierwszej kolejności dochodzi do oczyszczania mechanicznego,
  • · w drugiej, już w warunkach tlenowych, ścieki podlegają oczyszczaniu przez bakterie.

oczyszczalnie bilogiczne

 INTE-ZB 3000 dla 5 osób

Oczyszczalnia 3000 l w technologii ZB

Oczyszczalnie biologiczne takie jak INTE-ZB to urządzenia, w których została zastosowana metoda zanurzonego złoża biologicznego, które wspomagane jest osadem czynnym. Mikroorganizmy tlenowe żywią się związkami organicznymi znajdującymi się w ściekach. W skład tej przydomowej oczyszczalni wchodzi reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym, który może występować samodzielnie lub być zintegrowany z osadnikiem wstępnym. Jego podstawowym zadaniem jest zatrzymywanie wszelkich substancji pływających oraz zawiesin i ujednolicenie składu ścieków.

Zasada działania oczyszczalni wykonanej w technologii ZB (zanurzone złoże biologiczne) polega na utlenianiu ścieków z wykorzystaniem fluidalnego złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym. Proces oczyszczania w oczyszczalni INTE-ZB jest dwustopniowy – pierwszy to podczyszczanie mechaniczne, a drugi to doczyszczanie biologiczne. 

Z czego składają się oczyszczalnie biologiczne?

Oczyszczalnia składa się z reaktora biologicznego z osadnikiem wtórnym, który w zależności od wersji jest zintegrowany z osadnikiem wstępnym lub występuje samodzielnie.

Osadnik wstępny zapewnia:

· zatrzymywanie zawiesin i substancji pływających,

· składowanie osadu pierwotnego i wtórnego,

· ujednorodnienie składu ścieków.

Zbiornik reaktora biologicznego zasilany jest grawitacyjnie z osadnika wstępnego. W reaktorze następuje cykliczne napowietrzanie ścieków za pomocą dyfuzorów napowietrzających. Dzięki napowietrzaniu mikroorganizmy zawarte w ściekach, a występujące w postaci błony biologicznej porastającej złoże i mikroorganizmy w stanie zawieszonym tworzące osad czynny, powodują oczyszczanie ścieków poprzez:

· rozkład związków organicznych w warunkach tlenowych,

· rozkład związków organicznych w warunkach obniżonej zawartości ścieków.

oczyszczalnia biologiczna

INTE-ZB 2900 dla 5 osób

Oczyszczone ścieki po sklarowaniu w osadniku wtórnym wypływają na zewnątrz.

Procesem oczyszczania steruje mikroprocesorowy sterownik. Czasy napowietrzania są dopasowane do ilości napływających ścieków.

 Kształtki złoża biologicznego

oczyszczalnia biologiczna zdjęcie

INTE-ZB 4000 dla 10 osób

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni można odprowadzić do wód powierzchniowych lub do gruntu za pomocą studni chłonnej lub drenażu rozsączajacego.

Typ wielkość Objętość całkowita Cena netto Cena brutto
INTE-ZB-2900 V=2900 l 5900 zł 7134 zł
INTE-ZB-3000
V=3000 l
6000 zł
7380 zł
INTE-ZB-4000 V=4000 l 7000 zł 8610 zł

 Oczyszczalnie biologiczne IO-INTE-logic są urządzeniami, w których oczyszczanie zachodzi dwufazowo: najpierw następuje oczyszczanie mechaniczne, następnie biologiczne przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Innowacyjność tego urządzenia polega jednak na automatycznym dostosowaniu programu pracy do przekazywanego ładunku zanieczyszczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu oczyszczanie ścieków jest skuteczniejsze i bardziej wydajne. Zastosowanie przydomowej oczyszczalni IO-INTE-logic daje rezultaty, które trudno osiągnąć, korzystając z innych urządzeń.
Realizacja: MAXIGRAF