Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - Z myślą o przyszłości

  • top_baner_2.jpg
  • top_baner_3.jpg
  • top_baner_5.jpg
  • top_baner_7.jpg
  • top_baner_8.jpg

Oczyszczalnie drenażowe

W oczyszczalniach drenażowych oczyszczanie ścieków następuje w dwóch etapach

  • etap I to oczyszczanie beztlenowe w osadniku gnilnym gdzie następują procesy sedymentacji i flotacji zanieczyszczeń oraz częściowe oczyszczanie ścieków w procesach beztlenowych,
  • etap II to oczyszczanie z wykorzystaniem bakterii tlenowych gdzie proces dopływu tlenu jest realizowany przez kominki napowietrzające. Drenaż rozsączający w tej technologii pełni jednocześnie rolę złoża biologicznego i rozsączającego. Drenaż realizowany może być na dwa sposoby: może być wykonany tradycyjnie z Wykorzystaniem kamyczków o frakcji 20-50 mm lub ze specjalnych paneli z tworzyw sztucznych. W jednym i drugim przypadku istotne jest aby była stworzona odpowiednio duża powierzchnia na której może rozwijać się błona biologiczna odpowiedzialna za właściwe oczyszczenie ścieków przed wprowadzeniem ich do gruntu.


Schemat osadnika oczyszczalni jednokomorowej

W oczyszczalniach jednokomorowych osadnik posiada dużą powierzchnię dna, na której rozkłada się osad i dzięki temu następuje wolniejszy przyrost jego poziomu. Przekłada się to na rzadsze usuwanie osadu. Istotne i ważne jest aby raz na pół roku kontrolować i przepłukiwać filtr na wylocie z osadnika.

 


Schemat osadnika oczyszczalni wielokomorowej

W oczyszczalniach wielokomorowych następuje szybszy przyrost poziomu osadu z racji mniejszej powierzchni dna co wymusza częstsze opróżnianie osadników z obawy przed zatkaniem
rury wlotowej. Mniej istotne ale również ważna jest kontrola filtra na wylocie.

 
Realizacja: MAXIGRAF