Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - Z myślą o przyszłości

  • top_baner_2.jpg
  • top_baner_3.jpg
  • top_baner_5.jpg
  • top_baner_7.jpg
  • top_baner_8.jpg

Oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne

W oczyszczalniach biologiczno-mechanicznych firmy „Intech” wykorzystano kombinację metody zanurzonego napowietrzanego złoża biologicznego i osadu czynnego. Podczas intensywnego napowietrzania mikroorganizmy tlenowe wykorzystują do swoich procesów życiowych zawarte w ściekach substancje organiczne i tym samym powodują oczyszczanie ścieków. Mikroorganizmy te rozwijają się na powierzchni specjalnych wypełnień tworząc błonę biologiczną , oraz w całej przestrzeni komory napowietrzania tworząc niskoobciążony osad czynny. W oczyszczalniach pracujących w tej metodzie nawet dłuższa przerwa w dopływie świeżych ścieków nie powoduje całkowitego zaniku życia biologicznego, gdyż mimo zaniku życia w osadzie czynnym rozwija się ono nadal w błonie biologicznej. Dopływ świeżych ścieków i tlenu z powietrza powoduje samoczynny i szybki rozruch oczyszczalni. Oczyszczalnie które wykorzystują technologię złoża biologicznego są mniej wrażliwe na nieregularny dopływ ścieków. Po oczyszczalniach biologiczno-mechanicznych oczyszczone ścieki można odprowadzać do gruntu, z wykorzystaniem studni chłonnej, tuneli rozsączających, pakietów rozsączających, lub do wód powierzchniowych. Nie zaleca się ponownego wykorzystania wód pościekowych do podlewania upraw lub trawników- ścieki te mogą zawierać bakterie chorobotwórcze, których likwidacja może być dokonana przez zastosowanie odpowiednich lamp UV na wylocie z oczyszczalni, ale jest to nieefektywne z punktu widzenia ekonomicznego.

 


Schemat działania oczyszczalni INTE-ZBSchemat działania oczyszczalni INTE-SRB
Realizacja: MAXIGRAF