Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - Z myślą o przyszłości

  • top_baner_2.jpg
  • top_baner_3.jpg
  • top_baner_5.jpg
  • top_baner_7.jpg
  • top_baner_8.jpg

Oczyszczalnie drenażowe

Oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach drenażowych jest porównywalne do naturalnych metod zachodzących w przyrodzie. System składa się z osadnika gnilnego jedno lub wielokomorowego (z filtrem na wylocie dla zabezpieczenia drenażu przed zamuleniem), studzienki rozdzielczej i drenażu. W osadniku zachodzą procesy sedymentacji osadu i flotacji zanieczyszczeń oraz fermentacji w warunkach beztlenowych. Podczyszczone ścieki po przejściu przez filtr odprowadzane są przez studzienkę rozdzielczą do złoża rozsączającego. W złożu ścieki są oczyszczane w wyniku tlenowych procesów biologicznych i chemicznych. Złoże rozsączajace może być wykonane tradycyjnie z kamyczków o frakcji 20 do 50 mm lub ze specjalnych tuneli.Tunele drenażowe posiadają odpowiednią
konstrukcję zapewniającą właściwe napowietrzenie ścieków które jest niezbędne do rozwoju błony biologicznej odpowiedzialnej za właściwe oczyszczanie ścieków. Drenaż rozsączający wykonany przy użyciu tuneli umożliwia montaż oczyszczalni na małej powierzchni i pozwala znacząco zmniejszyć pracochłonność inwestycji. Tylko te metody umożliwiają właściwe oczyszczanie ścieków w systemach drenażowych.

Zestawy oczyszczalni drenażowych

W oczyszczalniach drenażowych oczyszczanie ścieków jest kombinacją metody mechanicznej oraz biologicznej beztlenowej zachodzącej w osadniku gnilnym i tlenowej zachodzącej w złożu rozsączającym. Obydwa etapy są jednakowo ważne dla skutecznego oczyszczania ścieków.

 

Wykaz elementów Inte 1200
dla 1-2 osób
Inte 2000
dla 3-4 osób
Inte 3000
dla 5-6 osób
Inte 4000
dla 7-8 osób

Osadnik gnilny
z nadbudową i i filtrem

       
Studzienka rozdzielcza - 1 szt. 1 szt. 1 szt.
Rury nacinane (2 m) 20 mb. 42 mb. 54 mb. 72 mb.
Rury pełne (2 m) 2 szt. 6 szt. 6 szt. 7 szt.
Rury pełne (1 m) - - - 4 szt.
Kolano średnicy 110-45 stopni - 2 szt. 2 szt. 2 szt.
Kolano średnicy 110-90 stopni 1 szt. 5 szt. 5 szt. 8 szt.
Wywiewka średnicy 110 1 szt. 3 szt. 3 szt. 4 szt.
Włóknina (szer. 0,5 m) 20 mb. 42 mb. 54 mb. 72 mb.
Cena 1497 zł + Vat 2409 zł + Vat 2805 zł + Vat 4204 zł + Vat

Zestawy oczyszczalni drenażowych-kompaktowych

 

Wykaz elementów Inte 2400
dla 3-5 osób
Inte 3600
dla 6-7 osób

Osadnik gnilny
z nadbudową i i filtrem

   
Studzienka rozdzielcza 1 szt. 1 szt.
Rury nacinane (2 m) 48 mb. 60 mb.
Rury pełne (2 m) 6 szt. 6 szt.
Kolano średnicy 110-45 stopni 2 szt. 2 szt.
Kolano średnicy 110-90 stopni 5 szt. 5 szt.
Wywiewka średnicy 110 3 szt. 3 szt.
Włóknina (szer. 0,5 m) 48 mb. 60 mb.
Cena 3207 zł + Vat 4503 zł + Vat

Zestawy oczyszczalni tunelowych Inte-tunel

  

Wykaz elementów Inte 1200-t Inte 2000-t Inte 3000-t Inte 4000-t

Osadnik gnilny
z nadbudową i i filtrem

 

 

 

Studzienka rozdzielcza - 1 szt. 1 szt. 1 szt.
Rury pełne (2 m) 2 szt. 3 szt. 6 szt. 7 szt.
Rury pełne (1 m) - 2 szt. - 4 szt.
Kolano średnicy 110-45 stopni - 2 szt. 2 szt. 2 szt.
Kolano średnicy 110-90 stopni 1 szt. 4 szt. 5 szt. 8 szt.
Wywiewka średnicy 110 1 szt. 2 szt. 3 szt. 4 szt.
Tunel 1,4x0,6x0,4 3 szt. 6 szt. 9 szt. 12 szt.
Włóknina 5 mb. 9 mb. 15 mb. 18 mb.
Cena 1802 zł + Vat 2963 zł + Vat 3780 zł + Vat

5439 zł + Vat

Zestawy oczyszczalni kompaktowych tunelowych Inte-tunel

 

Wykaz elementów Inte 2400-t
Inte 3600-t

Osadnik gnilny
z nadbudową i i filtrem

Studzienka rozdzielcza 1 szt. 1 szt.
Rury pełne (2 m) 3 szt. 3 szt.
Rury pełne (1 m) 2 szt. 2 szt.
Kolano średnicy 110-45 stopni 2 szt. 2 szt.
Kolano średnicy 110-90 stopni 4 szt. 4 szt.
Wywiewka średnicy 110 2 szt. 2 szt.
Tunel 1,4x0,6x0,4 8 szt. 10 szt.
Włóknina (szer. 0,5 m) 12 mb. 10 mb.
Cena 4028 zł + Vat 5537 zł + VatRealizacja: MAXIGRAF