Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - Z myślą o przyszłości

  • top_baner_2.jpg
  • top_baner_3.jpg
  • top_baner_5.jpg
  • top_baner_7.jpg
  • top_baner_8.jpg

Osprzęt

Nasza firma oprócz standardowego wyposażenia oczyszczalni oferuje tez dodatkowe elementy, które  mogą posłużyć do rozbudowy lub przebudowy istniejących systemów-są to rury, kolanka,wywiewki, geowłókniny, urządzenia do napowietrzania ścieków lub wody (dmuchawy i dyfuzory) oraz sterowniki do oczyszczalni ścieków.

              

Element Cena
Studzienka rozdzielcza H= 860 mm
1 otwór wlotowy, 5 otworów wylotowych
200 zł + VAT
Nadstawka NS
D=430 mm, H=640 mm
80 zł + VAT
Nadstawka NO
D=630 mm, H=400 mm
100 zł + VAT
Nadstawka OW
A=630 mm, B=930nmm, H=400 mm
150 zł + VAT
Tunel rozsączający wym. 1,4 m. x 0,6 m.x.0,4 m. 150 zł + VatRealizacja: MAXIGRAF