Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - Z myślą o przyszłości

  • top_baner_2.jpg
  • top_baner_3.jpg
  • top_baner_5.jpg
  • top_baner_7.jpg
  • top_baner_8.jpg

Zestawy oczyszczalni drenażowych

W oczyszczalniach drenażowych oczyszczanie ścieków jest kombinacją metody mechanicznej oraz biologicznej beztlenowej zachodzącej w osadniku gnilnym i tlenowej zachodzącej w złożu rozsączającym. Obydwa etapy są jednakowo ważne dla skutecznego oczyszczania ścieków.

 

Wykaz elementów Inte 1200
dla 1-2 osób
Inte 2000
dla 3-4 osób
Inte 3000
dla 5-6 osób
Inte 4000
dla 7-8 osób

Osadnik gnilny
z nadbudową i i filtrem

       
Studzienka rozdzielcza - 1 szt. 1 szt. 1 szt.
Rury nacinane (2 m) 20 mb. 42 mb. 54 mb. 72 mb.
Rury pełne (2 m) 2 szt. 6 szt. 6 szt. 7 szt.
Rury pełne (1 m) - - - 4 szt.
Kolano średnicy 110-45 stopni - 2 szt. 2 szt. 2 szt.
Kolano średnicy 110-90 stopni 1 szt. 5 szt. 5 szt. 8 szt.
Wywiewka średnicy 110 1 szt. 3 szt. 3 szt. 4 szt.
Włóknina (szer. 0,5 m) 20 mb. 42 mb. 54 mb. 72 mb.
Cena 1497 zł + Vat 2409 zł + Vat 2805 zł + Vat 4204 zł + VatRealizacja: MAXIGRAF