Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - Z myślą o przyszłości

  • top_baner_2.jpg
  • top_baner_3.jpg
  • top_baner_5.jpg
  • top_baner_7.jpg
  • top_baner_8.jpg

Zestawy oczyszczalni kompaktowych tunelowych Inte-tunel

 

Wykaz elementów Inte 2400-t
Inte 3600-t

Osadnik gnilny
z nadbudową i i filtrem

Studzienka rozdzielcza 1 szt. 1 szt.
Rury pełne (2 m) 3 szt. 3 szt.
Rury pełne (1 m) 2 szt. 2 szt.
Kolano średnicy 110-45 stopni 2 szt. 2 szt.
Kolano średnicy 110-90 stopni 4 szt. 4 szt.
Wywiewka średnicy 110 2 szt. 2 szt.
Tunel 1,4x0,6x0,4 8 szt. 10 szt.
Włóknina (szer. 0,5 m) 12 mb. 10 mb.
Cena 4028 zł + Vat 5537 zł + VatRealizacja: MAXIGRAF